• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gauge

  Giải thích VN: Độ dày của một dây, một thanh, hoặc một tấm kim [[loại. ]]

  Giải thích EN: The thickness of a metal wire, rod, or sheet.the thickness of a metal wire, rod, or sheet.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X