• Thông dụng

  Tính từ

  Enduring
  sức bền bỉ của con người
  man's endurance, man's staying-power
  cuộc đấu tranh bền bỉ
  an enduring struggle

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  persistent

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  appellee

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X