• Thông dụng

  Động từ

  To slight, to despise
  những điều ham muốn ấy thật đáng bỉ
  such desires are despicable indeed
  bỉ mặt ai
  to put a slight on someone, to slight someone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X