• Thông dụng

  Danh từ

  Fermented distiller's grains, fermented fodder
  bỗng rượu
  fermented distiller's grains
  bỗng chua nuôi lợn
  to ferment pig's fodder
  giấm bỗng
  vinegar made from distiller's grains

  Phó từ.

  Unexpectedly, all of a sudden
  trời bỗng trở lạnh
  It got cold all of a sudden

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X