• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  Adcock direction finder

  Giải thích VN: Bộ hướng sử dụng một hay nhiều cặp ăng ten Adcock.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X