• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  logic unit
  bộ logic số học
  ALU (arithmeticand logic unit)
  bộ logic số học
  arithmetic and logic unit (ALU)
  bộ logic điều khiển
  controlling logic unit
  bộ logic-số học
  arithmetic-logic unit
  thanh ghi bộ logic số học
  register and arithmetic logic unit
  logical unit (LU)
  LU (logical unit)
  bộ logic độc lập
  independent lu (logicalunit)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X