• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  signal generator
  bộ phát sinh tín hiệu chuẩn
  calibration signal generator
  bộ phát sinh tín hiệu nhiễu
  interfering signal generator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X