• Thông dụng

  To break one's promise, not to live up to one's pledge
  một hành động bội ước
  a break of pledge
  chưa ráo mực đã bội ước
  the ink of the signatures on the agreement had hardly dried when it was broken

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  breach of contract

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X