• Thông dụng

  Tính từ.

  Ungrateful, thankless
  con người bội bạc
  an ungrateful person
  ăn bội bạc
  to behave ungratefully

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  perfidy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X