• Thông dụng

  Plump, chubby, sappy
  khuôn mặt cháu bụ bẫm
  the baby's face is chubby, the baby has got a chubby face
  những búp măng bụ bẫm
  sappy bamboo shoots

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X