• Thông dụng

  Động từ

  To bestow favours, to grant a boon (a favour)
  chống tưởng ban ơn cho quần chúng
  to combat the patronizing spirit as regards the masses

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X