• Thông dụng

  Danh từ

  Stomach
  bệnh đau bao tử
  stomach-ache
  bơi trong lúc bao tử căng thì quả thiếu khôn ngoan
  it is quite unwise to swim on a full stomach
  Foetus, embryo
  lợn bao tử
  an unborn pigling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X