• Thông dụng

  Danh từ

  (Buddhist monks) frock
  đi với bụt mặc áo sa đi với ma mặc áo giấy
  when with Buddha, he puts on a frock, when with a ghost, he dons a paper dress; when in Rome, do as the Romans do

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X