• Thông dụng

  On a dovetailing sawtooth pattern
  lực lượng ta địch cài răng lược
  the positions of our forces and the enemy's were on a dovetailing sawtooth pattern

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X