• Thông dụng

  Động từ

  To pin, to fasten
  cài huy hiệu lên
  to pin a badge on one's hat
  cài cúc áo
  to fasten (the buttons of) one's jacket
  cửa đóng then cài
  door closed and bolt fastened
  To lay, to set, to plant
  cài bẫy
  to lay a trap
  cài mìn
  to set a mine trap
  phát hiện bọn gián điệp do địch cài lại
  to unmask spies planted by the enemy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X