• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  motion specification

  Giải thích VN: Sự tả các hoạt động được tạo ra nhằm hướng hoạt động cho một máy [[móc. ]]

  Giải thích EN: The description of motions generated to guide a machine.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X