• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  static balance
  static balancing
  máy cân bằng tĩnh
  static balancing machine
  statically balanced

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  static equilibrium
  phân tích so sánh cân bằng tĩnh
  comparative static equilibrium analysis
  thuyết cân bằng tình thái
  static equilibrium theory

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X