• Thông dụng

  Danh từ

  Nerves and brain
  chiến tranh cân não
  a war of nerves
  đánh một đòn cân não
  to deal a psychological blow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X