• Thông dụng

  Danh từ

  Fair sex, fair lady
  Hai Trưng bậc cân quắc anh hùng
  The Trung Sisters were fair lady heroes; the Trung Sisters were fine heroines

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X