• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  outfall structure
  overfall
  river outlet
  sluice-war structure
  sluice-way structure
  spillway structure
  spillway work
  waste-way
  water outlet
  công trình tháo nước hoạt động
  service water outlet
  công trình tháo nước đáy
  bottom water outlet
  water outlet device
  water removal plant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X