• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  joint-stock company
  stock company
  stock corporation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  joint-stock company
  công ty cổ phần hỗn hợp
  mixed joint stock company
  stock company
  công ty cổ phần rừng
  bogus stock company
  công ty cổ phần hỗn hợp
  mixed joint stock company
  công ty cổ phần tín thác
  trust stock company

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X