• Thông dụng

  To worry, to harass, to sting
  làm tròn trách nhiệm để lương tâm khỏi bị cắn rứt
  to discharge one's responsibility so that one's conscience will not be worried; to discharge one's responsibility to avoid qualms of conscience

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X