• Thông dụng

  Động từ

  To bite
  cắn miếng bánh
  to have a bite of cake, to bite off a bit of cake
  cắn chặt môi để khỏi bật tiếng khóc
  to bite one's lips to suppress a sob
  rét cắn da cắn thịt
  a biting cold
  cắn câu
  the fish bites
  To pit well
  bàn đóng cắn mộng
  the table's boards fit well
  thúng thóc đầy cắn cạp
  the level of paddy in the basket fitted well with its brim; the basket of paddy was full to the brim
  To stick fast
  loại mực này cắn vào giấy
  this kind of ink sticks fast to the paper
  cắn hột cơm không vỡ
  can't bite a grain of rice into halves; can't say bo to a goose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X