• Thông dụng

  Tính từ

  Lofty, elevated
  sự nghiệp cách mạng cao cả
  the lofty revolutionary cause
  gương hy sinh cao cả
  a lofty example of sacrifice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X