• Thông dụng

  Tính từ

  Main and most important, essential
  vai trò chính yếu
  a main and most important role
  tập trung giải quyết vấn đề chính yếu
  to concentrate on the settlement of the essential problem

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  primary
  nguyên nhân chính yếu đầu tiên
  primary cause
  nhân tố sản xuất chính yếu, cấp
  primary factors of production
  prime

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X