• Thông dụng

  Danh từ

  Grove, thicket, tuft
  chòm cây
  a grove
  râu ba chòm
  a three-tuft beard
  Small hamlet

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  cluster
  chòm sao
  star cluster

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  pleiad
  chòm đồng vị
  pleiad of isotopes

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  apex
  calotte
  chỏm cầu
  global calotte
  cusp
  peak
  segment
  vertex

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X