• Thông dụng

  Danh từ

  Dogs, curs and cads
  quân chó đến thế cùng
  they are curs and cads of the deepest dye

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X