• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  off-line programming

  Giải thích VN: Một quy trình phát triển một chương trình cho một máy móc từ một máy [[khác. ]]

  Giải thích EN: The process of developing a program for a machine remotely from the machine.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X