• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  message processing program
  chương trình xử thông báo theo
  batch message processing program (BMPprogram)
  message processing program (MPP)
  MPP (message processing program)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X