• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  dehydrator
  chất loại nước cho dầu
  oil dehydrator
  chất loại nước cho khí
  gas dehydrator

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  dehydrant

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dehydrating agent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X