• Thông dụng

  Danh từ

  Destination, place, area, home
  đi đến nơi về đến chốn
  to arrive at destination, to get home
  chốn thị thành
  the urban area
  nơi chốn
  to be engaged, to be married
  đến nơi đến chốn
  thorough
  chuẩn bị đến nơi đến chốn
  to make thorough preparations
  một chốn đôi quê
  scattered to two places (nói về hoàn cảnh gia đình)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X