• Thông dụng

  Động từ

  To counsel
  xin chỉ giáo cho những chỗ thiếu sót
  please counsel me about my shortcomings
  những lời chỉ giáo chân tình
  wholehearted counsel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X