• Thông dụng

  Danh từ
  Weasel

  Tính từ

  Numb with weariness, stiff
  quải búa mãi chồn cả tay
  to handle a sledge hammer until one's arms are numb with weariness
  mỏi gối chồn chân
  to have weary knees and stiff legs
  Disheartened

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X