• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  raked joint

  Giải thích VN: Một chỗ nối tường công trình nề trong đó vữa tĩnh dễ tạo hình đã được đào ra đến một độ sâu nhất [[định. ]]

  Giải thích EN: A masonry wall joint in which the still pliable mortar has been scooped out to a specific depth.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X