• Thông dụng

  Tính từ

  Stately, dignified
  dáng điệu chững chạc
  a stately gait
  ăn nói chững chạc
  to be dignified in one's speech
  chững chạc trong bộ quân phục
  to be stately in one's army uniform

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X