• Thông dụng

  Figure; carriage.
  Nét buồn như cúc điệu gầy như mai Nguyễn Du
  Her face was melancholy like a chrysanthemum anf her firure thin like an apricot spray.
  Melody.
  Một điệu lâm ly
  A doleful melody.
  Tune,air.
  Điệu hát mái nhì mái đẩy
  A baotman's tune.
  Figune (of dance...).
  showy, dressy, ostentatious

  =====(thông tục) Mannered, giving oneself fine airs.=====

  ta điệu lắm
  She gives herself very fine airs.
  Match off.
  Điệu tên móc túi về đồn công an
  To march off a pickpocket to a polise-station.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X