• Thông dụng

  Danh từ

  Fork
  chạc cây
  a fork of a branch
  chạc ba
  a three-pronged fork
  chạc chữ Y
  a Y-shaped fork (in a machine)
  Bamboo plaited cord
  xỏ chạc vào mũi trâu
  to run a bamboo plaited cord through a buffalo's nose

  Động từ

  Như ghẹ
  ăn chạc bữa cơm
  to sponge a meal (from somebody)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X