• Thông dụng

  To cover
  đường mòn bị cỏ che lấp
  the track was covered by grass
  cười để che lấp sự ngượng nghịu
  to cover one's embarrassment with a smile

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  collapse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X