• Thông dụng

  Động từ.

  To hide, to put a cover on
  che miệng cười
  to hide one's smiling mouth, to hide one's mouth and smile
  đám mây che khuất mặt trăng
  the cloud hides the moon
  cải trang để che mắt bọn mật thám
  to disguise oneself in order to put a cover on the eyes of the secret police, to disguise oneself in order to pull the wool over the eyes of the police
  vải thưa che mắt thánh
  to bandage the eyes of a genie with the gauze; you cannot hide an eel in a sack

  Vật lý

  mechanism

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  conceal
  cover over
  enclose
  guard
  lock
  mask
  overlay
  overlie
  shelter
  shield (vs)
  shielding
  tea
  adz (e)
  cleave
  peel
  rend
  rip
  spall
  spalling

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tea
  slit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X