• Thông dụng

  Động từ

  To occlude; to fill up; to stop
  lấp một cái giếng
  to fill in a well

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  backfill
  backing
  blind
  clogging
  filling material
  insert
  adapt
  assemble
  built-up
  close a gap
  erect
  fit
  mount
  outfit
  settling pit
  compile
  compose
  iteration
  iterative
  recurrent
  repeat
  repeated
  repetitive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X