• Thông dụng

  Động từ

  To keep (light, torch) burning on for a long time
  chong đuốc
  to keep a torch burning on for a long time
  chong đèn suốt đêm
  to keep a lamp lit all night long
  To keep (eyes) open for a long time, to stare for a long time
  mắt cứ chong suốt đêm không ngủ được
  his eyes remained staring the whole night, without being able to sleep a wink

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X