• Thông dụng

  Danh từ
  the torch

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  torch
  ánh sáng đuốc
  torch-light
  đuốc áp suất thấp
  low-pressure torch
  đuốc hàn
  welding torch
  đuốc phun nhiệt
  spray torch
  đuốc thắp đèn
  lighting-off torch
  get

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  torch
  acquire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X