• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  national standard
  hệ thống số liệu tham chiếu chuẩn quốc gia
  National Standard Reference Data System (NSRDS)
  nhãn tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ
  American National Standard Labels (ANL)
  nhãn tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ
  ANL (Americannational standard labels)
  tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ
  American National Standard (ANS)
  tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ
  ANS (AmericanNational Standard)
  Tiêu chuẩn quốc gia Mỹ
  American National Standard (ANS)
  viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ
  American National Standard Institute (ANSI)
  viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ
  ANSI (AmericanNational Standard Institute)
  viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ
  American national standard institute (ANSI)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X