• Thông dụng

  Puppet
  buổi biểu diễn con rối
  a puppet show
  con rối cho người khác giật dây
  a puppet whose strings are pulled by others

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X