• Thông dụng

  Danh từ.

  Spell, length of time, time, period, moment
  buổi giao thời
  a transitional period.
  buổi tối trong gia đình
  the vening time in the family
  đi mất một buổi đường
  to travel a length of time on the road
  ngày hai buổi đi làm
  to do two spells of work a day
  nhớ buổi ra đi
  to remember the parting moment
  buổi đực buổi cái
  day on day off, intermittently
  đau ốm luôn cho nên đi học thất thường buổi đực buổi cái
  because of frequent illness, he could not attend class regularly, only day on day off

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X