• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electrode current
  dòng điện cực ngược
  inverse electrode current
  dòng điện cực quá áp
  fault electrode current
  dòng điện cực quá áp
  surge electrode current
  dòng điện cực sự cố
  fault electrode current
  dòng điện cực sự cố
  surge electrode current

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X