• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  constant current
  continuous curly
  D.C (direct current)
  DC (direct current)
  Direct curent (DC)
  direct current
  dòng (điện) một chiều
  direct current (DC)
  direct current (dc)

  Giải thích VN: Dòng điện chỉ chạy theo một [[chiều. ]]

  galvanic current
  unidirectional current

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X