• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  mixed flow

  Giải thích VN: Luồng di chuyển của một hỗn hợp bao gồm số luồng chảy từ hai trở lên. Tương tự, xem MIXED-PHASE [[FLOW. ]]

  Giải thích EN: The flow of a mixture consisting of two or more phases. Also, mixed-phase flow.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X