• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  outflow

  Giải thích VN: Dòng chảy của sản phẩm ra khỏi dây chuyền sản xuất hay ra khỏi [[tàu. ]]

  Giải thích EN: The flow of some product out of a process facility or vessel.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X