• Thông dụng

  Show (direct) the way.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  beacon
  path
  máy tính dẫn đường bay
  flight-path computer
  sự suy giảm truyền dẫn đường đi giao thoa
  transmission loss over the interference path
  sự suy giảm truyền dẫn đường đi nhiễu
  transmission loss over the interference path
  tên dẫn đường
  path name

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X